دکتر روحانی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN آمریکا

شناسه خبر: 106271 -

چهارشنبه 4 مهر 1397 - 00:08

شناسه خبر: 106271

- رئیس‌جمهوری

- سفرهای خارجی