دکتر روحانی در دیدار رییس جمهور بولیوی

شناسه خبر: 106205 -

دوشنبه 2 مهر 1397 - 23:20

شناسه خبر: 106205

- رئیس‌جمهوری

- سفرهای خارجی