رییس جمهور وارد شهر آکتائو قزاقستان شد

يکشنبه 21 مرداد 1397 - 10:39

شناسه خبر: 105627