جلسه بررسی راهکارهای موثر صرفه‌جویانه در نهاد ریاست جمهوری

چهارشنبه 13 تير 1397 - 18:35

شناسه خبر: 105189