بازدید معاون اقتصادی رییس جمهور از دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی شهر کرمان

دوشنبه 11 تير 1397 - 16:26

شناسه خبر: 105082