در نشست هم اندیشی مدیران ارشد دولت : دستگاهها موظفند برای هدایت نقدینگی سرگردان، سهام بنگاههای سود ده را به بورس بیاورند

چهارشنبه 6 تير 1397 - 13:37

شناسه خبر: 105008