در جمع صمیمی اصحاب رسانه : حل برخی اشکالات پیچیده است اما کاملا نسبت به آینده کشور امیدوارم

چهارشنبه 23 خرداد 1397 - 18:21

شناسه خبر: 104868