در جمع صمیمی اصحاب رسانه : آن نگرانی که به انسجام، برنامه و عزم برای رفع نگرانی بینجاند؛ پذیرفتنی است/ نا امیدی به معنای تسلیم در برابر بد خواهان است

چهارشنبه 23 خرداد 1397 - 18:17

شناسه خبر: 104866