در اجلاس سران عضو سازمان همکاری شانگهای : ایران به عنوان شریکی مستقل و مطمئن آماده گسترش همکاری های اقتصادی منطقه ای و بین المللی است.

يکشنبه 20 خرداد 1397 - 15:54

شناسه خبر: 104789