دیدار رئیس‌جمهور پاکستان

شناسه خبر: 104737 -

شنبه 19 خرداد 1397 - 09:59

شناسه خبر: 104737

- رئیس‌جمهوری

- سفرهای خارجی