در شرایط ویژه امروز، برادری و یکپارچگی ما باید ظهور بیشتری داشته باشد/ هدف تحریمهای ظالمانه، فشار به مردم بوده است

يکشنبه 13 خرداد 1397 - 11:15

شناسه خبر: 104700