انقلاب، تعصبات را برداشت و قرابتها را بیشتر کرد/ بسیاری از گله های جوانان، بانوان و اقوام و مذاهب بجاست؛ دولت مصمم به پیگیری است

يکشنبه 13 خرداد 1397 - 11:14

شناسه خبر: 104699