در دیدار صمیمی با اساتید و فعالان اقتصادی : در تحریم های گذشته به جای استفاده خوب از فرصت ها، برخی سوء استفاده کرده و باعث فساد در اقتصاد شدند

يکشنبه 6 خرداد 1397 - 11:39

شناسه خبر: 104632