در جلسه شورای اداری، توسعه و برگزیدگان استان خراسان رضوی: زمین، خدمات شهری و صدور جواز برای سرمایه گذاران در بافتهای فرسوده را دولت تامین می کند/ احیای بافت فرسوده در صنعت ساختمان و اشتغال تحرک ایجاد می کند

دوشنبه 17 ارديبهشت 1397 - 15:52

شناسه خبر: 104237