در جمع پرشکوه مردم نیشابور : امروز فرصت های بزرگی داریم که اگر استفاده نکنیم از شرق و غرب عقب می افتیم/باید بر قدرت صنعتی و دانش بنیان مستحکم شویم؛ اما با انزوا از جهان به آرزوهای خود نمی رسیم

يکشنبه 16 ارديبهشت 1397 - 20:04

شناسه خبر: 104204