در همایش تجاری ایران و آذربایجان: در این سفر به تصمیمات راهبردی و تاریخی رسیدیم؛ دستاوردهای بزرگ این سفر در آینده ثمر می دهد

پنحشنبه 9 فروردين 1397 - 17:13

شناسه خبر: 103704