در همایش تجاری ایران و آذربایجان: کارخانه خودروسازی خزر و خط آهن آستارا –آستارا افتتاح شد

پنحشنبه 9 فروردين 1397 - 17:05

شناسه خبر: 103701