رئیس جمهور در بازدید از روستای زلزله زده فتاح بگ در استان کرمانشاه

سه شنبه 29 اسفند 1396 - 11:29

شناسه خبر: 103486