در آخرین جلسه هیات دولت در سال96 : تعامل سازنده با جهان را بدون توجه به خواسته آمریکا و یکی دو کشور کوچک منطقه، با قوت ادامه می دهیم

يکشنبه 27 اسفند 1396 - 15:19

شناسه خبر: 103467