اگر همه در کنار هم باشیم، پاسداری از ارزشها و بهره مندی از فناوریها برای رفاه مردم امکانپذیر است

شناسه خبر: 103291 -

چهارشنبه 9 اسفند 1396 - 20:50

شناسه خبر: 103291

- رئیس‌جمهوری

- سفرهای کاروان تدبیر و امید

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده