ایستادم تا مردم از جزییات بودجه مطلع شوند چون خزانه از آن مردم است/ راه آینده، راه مبارزه با فساد و رانت، و راه رفاه از شفافیت می گذرد

چهارشنبه 9 اسفند 1396 - 20:47

شناسه خبر: 103288