اولویت امروز دانشگاهها کارآفرینی است

شناسه خبر: 103161 -

شنبه 5 اسفند 1396 - 11:37

شناسه خبر: 103161

- رئیس‌جمهوری

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده