دسته بندی علوم به دینی و ضد دینی، سنتی و جدید درست نیست؛ پیامبر مردم را به علم آموزی در همه شرایط توصیه فرمود

شناسه خبر: 103156 -

شنبه 5 اسفند 1396 - 11:32

شناسه خبر: 103156

- رئیس‌جمهوری

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده