دکتر روحانی در دیدار صمیمی با ایرانیان و دانشجویان مقیم هند: زبان فارسی مانع خودباختگی فرهنگی است؛ کرسی های زبان فارسی باید توسعه یابند

شنبه 28 بهمن 1396 - 00:13

شناسه خبر: 103000