دکتر روحانی در دیدار صمیمی با ایرانیان و دانشجویان مقیم هند: آثار تمدنی حیدرآباد و هند حاصل تلاش تمدنی و مشترک ملت ایران و هند است

شنبه 28 بهمن 1396 - 00:12

شناسه خبر: 102999