امروز وظیفه سنگینی بر دوش نخبگان و روحانیون است؛ مبادا دنیای صنعتی بار دیگر در سایه فناوری ارتباطات سرمایه اعتقادی و فرهنگ ما را غارت کند

پنحشنبه 26 بهمن 1396 - 23:47

شناسه خبر: 102961