دانش آموزان و دانشجویان باید برای تامین نیازهای بخش خصوصی مهارت بیاموزند

شناسه خبر: 102921 -

سه شنبه 24 بهمن 1396 - 16:51

شناسه خبر: 102921

- رئیس‌جمهوری

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده