زمین های فراوان دولتی برای توسعه اشتغال و مسکن مجانی واگذار می شوند، بویژه در کنار بافت های فرسوده

سه شنبه 24 بهمن 1396 - 16:49

شناسه خبر: 102918