اشتغال از مهمترین مطالبات مردم است؛ سال آینده باید حرکت فوق العاده انجام شود/ وزارت کار باید تمام منابع پیش بینی شده برای اشتغال روستایی را تا پایان تیرماه 97 اختصاص دهد

شناسه خبر: 102915 -

سه شنبه 24 بهمن 1396 - 16:47

شناسه خبر: 102915

- رئیس‌جمهوری

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده