پلیس، بدون سلاح امنیت را در خیابانها در حوادث ابتدای دی ماه برقرار کرد/ رئیس جمهور مسوول اجرای قانون اساسی است و همه قوا و نهادها باید در این زمینه کمک کنند

سه شنبه 24 بهمن 1396 - 16:46

شناسه خبر: 102912