رییس جمهور در دیدار وزیر خارجه ازبکستان

شناسه خبر: 102842 -

شنبه 21 بهمن 1396 - 19:22

شناسه خبر: 102842

- رئیس‌جمهوری

- دیدارهای خارجی