در مراسم آغاز اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری : بیش از 6 برابر سپرده به خانه اولی ها وام داده می شود؛ در بافتهای فرسوده با نرخ سود 6 درصد و در سایر مناطق با نرخ سود 8 درصد

پنحشنبه 19 بهمن 1396 - 15:20

شناسه خبر: 102819