دکتر روحانی در دیدار وزیر خارجه ترکیه

شناسه خبر: 102799 -

چهارشنبه 18 بهمن 1396 - 19:01

شناسه خبر: 102799

- رئیس‌جمهوری

- دیدارهای خارجی