در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و بین المللی : همه باید مالیات بدهند و استثنا نداشته باشیم

سه شنبه 17 بهمن 1396 - 14:30

شناسه خبر: 102791