فضای مجازی فضایی آفرید تا مردم بنویسند و مسوولان و نخبگان بخوانند/ ارتباطات دوسویه امروز، مفید است و باید برای خلاقیت و رشد بیشتر ایران عزیز حمایت شود

چهارشنبه 18 بهمن 1396 - 14:23

شناسه خبر: 102786