کتاب باید بخشی از نیازهای جامعه را تامین کند تا مورد استقبال باشد/ وزارت ارشاد ممیزی را باید به اندیشمندان، نویسندگان و ناشران بزرگ واگذار کند

چهارشنبه 18 بهمن 1396 - 14:21

شناسه خبر: 102783