ساواک که به خانه ها حمله می کرد، اولین مقصدش جستجوی کتابها بود/ کتاب نقش اساسی برای تحول، تحرک نسل ها و ساختن آینده داشته و دارد

شناسه خبر: 102778 -

چهارشنبه 18 بهمن 1396 - 14:15

شناسه خبر: 102778

- رئیس‌جمهوری

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده