دکتر روحانی در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و بین المللی

شناسه خبر: 102740 -

سه شنبه 17 بهمن 1396 - 16:24

شناسه خبر: 102740

- رئیس‌جمهوری

- مصاحبه ها