وام مناسب و بلند مدت به صاحبان خودروهای فرسوده تعلق می گیرد

دوشنبه 16 بهمن 1396 - 18:52

شناسه خبر: 102732