خودروهای فرسوده باید بطور کامل از رده خارج شوند/ برای نوسازی خودروهای فرسوده، علاوه بر محیط زیست به صرفه جویی انرژی هم توجه داریم

دوشنبه 16 بهمن 1396 - 18:49

شناسه خبر: 102728