همایش طرح‌های نوسازی ناوگان حمل و نقل و اشتغالزایی

شناسه خبر: 102720 -

دوشنبه 16 بهمن 1396 - 13:43

شناسه خبر: 102720

- رئیس‌جمهوری

- سخنراني ها