در جلسه شورای اداری استان کرمان : باید به توقعات و نیازهای بحق مردم زلزله زده کرمان رسیدگی شود و این وظیفه شرعی و قانونی ما است

پنحشنبه 12 بهمن 1396 - 23:44

شناسه خبر: 102652