در مراسم افتتاح و آغاز عملیات اجرایی طرحهای توسعه ای استان کرمان : ما اثبات کرده ایم که ملت توانمند و قدرتمندی هستیم و "ما می توانیم"

پنحشنبه 12 بهمن 1396 - 20:52

شناسه خبر: 102643