برنامه جامعی برای مهار منشاء داخلی ریزگردها آغاز کرده ایم/ در منطقه جنوب شرق اهواز 5 هزار هکتار نهال کاری شده و تا پایان سال 30 هزار هکتار دیگر نهال کاری می شود

دوشنبه 2 بهمن 1396 - 23:50

شناسه خبر: 102554