دکتر روحانی در جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی

شناسه خبر: 102354 -

شنبه 23 دی 1396 - 13:19

شناسه خبر: 102354

- رئیس‌جمهوری

- جلسات