گفتگوی رییس دفتر رییس جمهور با خبرنگاران

شناسه خبر: 101773 -

چهارشنبه 8 آذر 1396 - 13:31

شناسه خبر: 101773

- دفتر رئیس‌جمهوری

- جلسات