رییس جمهور در دیدار صمیمی با نمایندگان جامعه روحانیت مبارز

دوشنبه 24 مهر 1396 - 19:33

شناسه خبر: 101191