در نطق زنده تلویزیونی : آیا دولت و ملتی که به تمام معاهدات و تعهدات بین‌المللی خود احترام گذاشته، یاغی است؟ و یا دولتی که همواره در پی تجاوز و کودتا در این منطقه و در جهان است؟

شناسه خبر: 101186 -

جمعه 21 مهر 1396 - 11:23

شناسه خبر: 101186

- رئیس‌جمهوری

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده