تقدیم استوارنامه سفیر جدید نیجریه در تهران

شنبه 22 مهر 1396 - 09:52

شناسه خبر: 101140