مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور

شناسه خبر: 101073 -

شنبه 15 مهر 1396 - 13:37

شناسه خبر: 101073

- رئیس‌جمهوری

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبط